Om Oss

Sedan mer än 8000 år har Stuckatur använts som byggnadsmaterial för fasad- och interiörutsmyckningar. Överallt där människor har velat skapa vacker, hållbar och tidlös design, har stuckatur varit det mest använda materialet och fortsätter vara det än idag. Vi lever i en tid då utvecklingen springer ifrån oss och skapar nya arbetsmetoder, kunnigare digitala hjälpredor och miljöer fyllda av stress och ångestfylld otrivsel. I en sådan tid ökar våra önskemål om avkoppling. Att få vila blicken på något vackert och tidlöst med anor från en annan, lugnare tid. En miljö fylld med kreativ och underskön stuckatur.

Målsättningar

På SMP Putsprodukter AB har vi alla extremt höga målsättningar vad gäller våra kunders önskemål. För att kunna leva upp till våra åtaganden krävs mer än bara maskiner, erfaren personal och ett kvalitativt sortiment. Utöver detta har vi en kärlek till materialet som återspeglar sig i allt vi skapar.

Så mycket mer

Stuckatur är så mycket mer än bara taklister, kapitäl och rosetter. Brandisolering, brandtätning och pelarinklädnader av stuckatur är nyare användingsområden utöver stuckaturens fantastiska egenskaper vid utformning av undertak och kupoler. Stuckatur motsvarar med bred marginal dagens material- och produktionstekniska krav samtidigt som det tillfredsställer såväl estetiska, ventilationstekniska och akustiska önskemål.

Tradition

Efter mer än 8000 år upplever stuckaturen en nyrenässans där materialets miljövänlighet och formbarhet i kombination med brandegenskaper och ekonomi säkrat stuckaturen för all framtid. Med en överlägset lång tradition och tidlös stil har stuckaturen kommit för att stanna, så även i denna moderna tid.

Vårt senaste jobb

SMP putsprodukter AB har fått äran att skapa en ny ytterfasad till Grand Hôtel i Stockholm. 
Ni kan följa utvecklingen utav fasaden på vårt Instagram konto och vår Facebooksida.

Det är vi som är SMP Putsprodukter AB

Conny Rosén

Produktionsansvarig

08-59036165

Daniel Hillman

Ställföreträdare

0709-767359

Roger Wickström

Säljare

0709-767353

Petri Leinonen

Leveransansvarig

073-4235498

Jan Larsson

VD

0704-676544

Sara Berlin

Ekonomiansvarig
Administration
0709-767355
 

Mikaela Wallin

Ekonomi
Administration
0730-486881
 

Erik Jonuks

Styrelseledarmot

0703-850890

Gunnar Wahlsten

Styrelseledarmot

0706-801632