Kontaktpersoner

Conny Rosén

Produktionsansvarig

08-59036165

conny.rosen
@fpsbrandskydd.se

Daniel Hillman

Ställföreträdare

0709-767359

Daniel.hillman
@stuckbema.se

Sara Berlin

Ekonomiansvarig
Administration
0709-767355 


sara
@stuckbema.se

Mikaela Wallin

Ekonomi
Administration
0730-486881 


mikaela.wallin
@stuckbema.se

Jan Larsson

VD

0704-676544

jan.larsson
@smp1920.se

Erik Jonuks

Styrelseledarmot

0703-850890

Gunnar Wahlsten

Styrelseledarmot

0706-801632