Kontaktpersoner

Conny Rosén

Produktionsansvarig

08-59036165

Daniel Hillman

Ställföreträdare

0709-767359

Roger Wickström

Säljare

0709-767353

Petri Leinonen

Leveransansvarig

073-4235498

Jan Larsson

VD

0704-676544

Sara Berlin

Ekonomiansvarig
Administration
0709-767355
 

Mikaela Wallin

Ekonomi
Administration
0730-486881
 

Erik Jonuks

Styrelseledarmot

0703-850890

Gunnar Wahlsten

Styrelseledarmot

0706-801632