FPS-GIPSPUTS & Akustikputs

Möjligheterna med gipsputs är som vi ser det oändliga

FPS-Gipsputs

FPS Gipsputs tillverkas av naturlig rå gipssten. FPS Gipsputs är emissionstestad och avger inga emissioner, vare sig vid arbete eller vid färdigt skick. Produkten framkallar inga allergier, och utgör heller ingen grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt. Den färdiga ytan har ett naturligt pH och andas, vilket ger en mycket behaglig och miljövänlig komfort.

FPS Gipsputs är även godkänd att använda i våtutrymmen. Vidhäftningstest är utfört hos SP. Med FPS Gipsputs kan du skapa en mängd olika putsstrukturer, beroende på vilka verktyg du använder.

Akustikputs

SMP Putsprodukter tillhandahåller och säljer två olika sorters Akustikputssystem, Baswa acoustic och s.a.c. silent.

Akustikputs är ett förnämligt sätt att dämpa bullerutsatta mijöer på ett estestiskt tilltalande sätt eftersom den färdiga ytan upplevs som släta takytor.
Exempel på utsatta miljöer är kontor, köpcentrum, restaurang och krogmiljö, simhallar, idrottsanläggningar, museum, kyrkor, bilhallar, skolor, sjukhus och även privatbostäder, då hårda material mer och mer används såsom sten, glas, puts, vilket skapar en väldigt bullerutsatt miljö.

För mer ingående information hur systemen fungerar och utfört, vänligen kontakta oss.

Återförsäljare utav FPS-Gipsputs

FPS-GIPSPUTS

Lättviktsbruk med utökad arbetstid och normal hårdhet (PFP 3 N) i överensstämmelse med standard NFB 12-301.
Användingsområden inkluderar bad- och våtrum, väggar, tak samt alla tänkbara inomhusytor

Levereras i burkar om 5 eller 10kg, samt säckar om 25kg.

FPS-GIPSLIM COLLE PF3

Gipslim för vidhäftning av gipsskivor och stuckatur.

Levereras i form av hinkar om 5kg samt 10kg.

FPS-PRIMER

Användingsområden inkluderar bad- och våtrum, väggar, tak samt alla tänkbara inomhusytor.
FPS-Primer ingår i SMPs produktserie ‘FPS-Gipsputs’ .

Levereras i hinkar om 5 och 20kg.

Referensbilder