FPS-Brandskydd

SMP Putsprodukter AB tillverkar
FPS Brandskyddsprodukter för såväl Kontor,
som Kommersiella och Privata Fastigheter.

Idag är det många krav som ställs på Brandskydd i fastigheter. Våra produkter är mycket lämpade för att uppfylla dessa krav. Att underhålla fastigheter och säkerställa brandsäkerheten medför att om brand inträffar så minimeras skadorna effektivt.

Våra kunder är företag som specialiserat sig att utföra brandskyddsåtgärder i alla miljöer.

FPS Brandskyddsprodukter är typgodkända, emissionstestade och all dokumentation finns tillgänglig.

Vi hjälper även till att ta fram objektivspecifika brandskyddslösningar.

Läs mer om Brandskydd.

Återförsäljare utav FPS-Brandskydd

FPS-BRANDSKYDDSMASSA

SMPs brandskyddsmassa är en högkvalitativ produkt som möter dagens höga krav inom brandtätning.
Typgodkänd för vent-, rör- och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar i brandteknisk klass EI 30 – EI 240. FPS-Brandskyddsmassa har genomgått provning vid sveriges provnings- och forskningsinstitut enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt.

FPS-BRANDMODUL

Provad enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt. FPS-Brandmoduler används vid igensättning av ursparningar i bjäklag och väggar av betong eller lättregelkonstruktion (plåtregel & gips). Brandteknisk klassificering är R 30 – R 240.

FPS-BRANDELEMENT

Brandskyddselement för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30 – E 240. FPS-Brandskyddselement kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara former för att effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandisolering av stålkonstruktioner (Tg 0345), ventilationskanaler (Tg 0674), samt rörinstallationer (Tg 0675).

FPS-BRANDPLATTA

Högkvalitativa brandplattor för ‘lapp & lag’.
Används vid igensättning av ursparningar i bjälklag och väggar av betong eller lättregelkonstruktion (plåtregel & gips). Brandteknisk klassificering är R 30 – R 240. FPS-Brandplatta har genomgått provning vid sveriges provnings- och forskningsinstitut enligt metod SP1598 FLEC där resultatet påvisade att materialet är 100% emissionsfritt.

Referensbilder